Benut jij de volledige potentie en competenties van je medewerkers? En draag jij bij aan zingeving en werkgeluk op de werkvloer?

Mensen die bewuster gebruik maken van hun volledige potentieel:

  • Scoren hoger op zelfvertrouwen;
  • Ervaren competentie, realisatie van doelen en welbevinden;
  • Hebben een buffer tegen het ontwikkelen van psychische stoornissen;
  • Zijn gemotiveerder;
  • Kijken naar mogelijkheden ipv onmogelijkheden.

 

Haal jij alles uit je medewerkers? Benutten zij hun volledige potentieel? Nemen zij eigenaarschap over zichzelf en weten zij wat zij willen? Is hun intrinsieke motivatie in lijn met de purpose van de organisatie?

Creeer een hogere productiviteit, betrokkenheid maar vooral werkgeluk en voorkom burnouts, stress en depressies!

Jaarlijks kost 1 medewerker met een burn-out 60.000 euro!(bron: TNO)

Om dit te verminderen of te voorkomen is het noodzakelijk om de oorzaak te achterhalen. WerkGeluk doet dat op een geheel eigen methode met als inspiratie het Ikigai model.

 Voor purpose gedreven organisaties met ambities voor persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers!

 

“Werkgeluk vind je door je bewust te worden van wie je bent, wat je kunt en beslissen wat je wilt”

Het vinden van je eigen werkgeluk. Wat draagt dat bij aan de versterking van de medewerker als individu, een team en als organisatie?

Ten eerste draagt het bij aan bewustwording, wie je bent, wat je kan en vooral wat je echt wilt. Burnouts ontstaan onder andere door een hoge werkdruk maar eveneens werk wat we eigenlijk niet eens heel blij van worden. We worden ons daardoor steeds bewuster van wie we zijn, wat we kunnen en wat we willen.

In een 1 op 1 sessie ontdekken we wat de unieke bijdrage is van elke medewerker en hoe die in lijn ligt met de purpose van de organisatie.  Dit resulteert in een heldere toekomstvisie, het eisen van eigenaarschap en de vertaling naar de organisatie, Na de individuele sessie met een passie/purpose test doen we een plenaire sessie. 

Tijdens deze sessie gaan we interactief co-creeeren en weten we wat ieders unieke en toegevoegde waarde is en hoe we elkaar kunnen helpen. Met als doel: Meer betrokkenheid bij de organisatie, meer (team)efficiency en hogere productiviteit.